Ako pridať bankový účet firmy?


Všetky bankové účty firmy môžete spravovať v záložke Účtovníctvo >> Bankové účty.