Jak zintegrować się z wybranym dostawcą telematyki (GPS)?


fireTMS jest zintegrowany z kilkudziesięcioma dostawcami telematyk (GPS). Aby połączyć swoje konto z telematyką należy przejść do menu Konfiguracja >> Konfiguracja systemu >> Konfiguracja transportu i wybrać przycisk Dodaj w sekcji Konfiguracja telematyki (GPS). W nowo otwartym oknie wybieramy dostawcę i podajemy dane do logowania do naszej telematyki.