Karta kierowcy dla Ukraińca – proces uzyskania i wymagania

Karta kierowcy dla Ukraińca

Posiadanie karty kierowcy jest niezbędne dla Ukraińców, którzy chcą pracować w Polsce. Pozornie ten proces wydaje się skomplikowany. W naszym artykule rozwiewamy wszelkie wątpliwości i udowadniamy, że jest on szybki i przejrzysty. Dowiedz się, jak zdobyć dokument, jakim jest karta kierowcy dla Ukraińca.

Karta kierowcy dla Ukraińca – wprowadzenie

W pierwszej kolejności wyjaśniamy, skąd bierze się obowiązek posiadania karty kierowcy. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu i Rady Unii Europejskiej nr 165/2014 kartę kierowcy musi posiadać każda osoba, która prowadzi pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy, czyli urządzenie, które służy do rejestrowania czasu pracy, dystansu i chwilowej prędkości. Rozporządzeniem, które narzuca obowiązek posiadania tachografu zostały objęte 2 typy pojazdów. Pierwszy typ pojazdów służy do przewozu towarów, których masa przekracza 3,5 tony. Do drugiej kategorii zaliczają się pojazdy służące do przewozu większej liczby niż 9 osób, wliczając kierowcę.

Wymagania dotyczące uzyskania karty kierowcy dla Ukraińca 

O ile obowiązek posiadania karty kierowcy nie budzi wątpliwości, to wiele osób zadaje sobie jednak pytanie o to, czy karta kierowcy dla Ukraińca musi być polska. Czy dokument ukraiński nie traci na ważności? W takiej sytuacji dokument ukraiński należy wymienić na polski dokument. Należy jednak pamiętać, że w przypadku Ukraińców, którzy przebywają na terenie Polski krócej niż 185 dni jedyną dostępną opcją jest tymczasowa karta kierowcy. Proces unieważnienia ukraińskiej karty na polską i aktualizacja danych odbywa się automatycznie w systemie Tachonet. Karta kwalifikacji kierowcy dla Ukraińca jest łatwa i szybka do wyrobienia, jednak należy spełnić konkretne warunki. Więcej informacji znajduje się w kolejnej części artykułu. Znajdziesz w niej również krótkie omówienie najczęściej pojawiających się problemów w trakcie trwania procesu uzyskania karty kierowcy. 

Proces uzyskania karty kierowcy dla Ukraińca

Ukrainiec ubiegający się o uzyskanie karty kierowcy musi spełnić kilka warunków formalnych. Pierwszym krokiem jest wypełnienie i przesłanie wniosku o kartę kierowcy. Można to zrobić na 2 sposoby: 

  • w formie tradycyjnej i za pośrednictwem Poczty Polskiej, 
  • online z e-dowodem i podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem profilu zaufanego.  

Do wniosku o wydanie karty powinna zostać załączona kompletna dokumentacja, czyli: 

  • kopia ważnego prawa jazdy lub skan (jeśli wybieramy formę elektroniczną),
  • skan oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie na stanowisku kierowcy w polskiej firmie, 
  • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
  • zaświadczenie o miejscu zamieszkania, czyli takie, które potwierdza, że Ukrainiec znajduje się na terytorium Polski powyżej 185 dni,
  • potwierdzenie wpłaty w wysokości 172,20 zł brutto.

Jeśli jesteś pracodawcą i składasz dokumenty w imieniu swojego pracownika, to musisz posiadać podpisane przez niego upoważnienie.

Często spotykane problemy i pytania podczas ubiegania się o kartę kierowcy

Każdy proces budzi wiele wątpliwości, dlatego poniżej przedstawiamy częste problemy i pytania wraz z odpowiedziami, które towarzyszą tematowi karta kierowcy dla Ukraińca 2023.

Czym grozi prowadzenie pojazdu bez karty kierowcy? W takim przypadku kierowca musi liczyć się z karą w wysokości 2000 złotych. Karę o tej samej wysokości poniesie również osoba odpowiedzialna za transport w firmie. Pracodawca może ponieść karę wynoszącą nawet 5000 złotych.  

Co jeśli Ukrainiec przebywa w Polsce mniej niż 185 dni? W takim przypadku może wystąpić o kartę czasową, która jest wydawana na okres nie dłuższy niż 185 dni.

Co zrobić, gdy moja karta wydana w Ukrainie została skradziona, zgubiona lub uszkodzona? Jeśli karta została uszkodzona, zagubiona, skradziona lub działa wadliwie, to kierowca musi w ciągu 7 dni kalendarzowych wystąpić o kartę zastępczą, ale w normalnym miejscu zamieszkania. Normalne miejsce zamieszkania to państwo, w którym kierowca przebywa minimum 185 dni w każdym roku kalendarzowym.  W przypadku kradzieży należy zgłosić ten fakt na policję w kraju, w którym doszło do tego zdarzenia. Jeśli karta została skradziona, to do wniosku o nową kartę, trzeba również dołączyć zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży na Policji. Wadliwie działającą lub uszkodzoną kartę należy zwrócić do właściwego organu. W Polsce jest to Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW) w Warszawie.

Ile czeka się na kartę? Karta kierowcy dla Ukraińca wiąże się z czasem oczekiwania wynoszącym 30 dni roboczych. Natomiast może on się wydłużyć w przypadku niepoprawnego złożenia dokumentów. Możesz jednak przyspieszyć proces. O tym, jak to zrobić, dowiesz się z kolejnego akapitu. Z kolei na kartę tymczasową czeka się około 8 dni roboczych od daty złożenia wniosku. 

Moja karta została skradziona. Czy mogę kontynuować jazdę bez żadnego dokumentu w trakcie oczekiwania na kartę tymczasową? W przypadku kradzieży, zgubienia, uszkodzenia lub wadliwego działania czy w trakcie oczekiwania na kartę tymczasową można kontynuować jazdę maksymalnie 15 dni kalendarzowych. Trzeba być jednak przygotowanym na ewentualną kontrolę drogową. W takiej sytuacji należy okazać pisemne potwierdzenie zgubienia, uszkodzenia karty, zgłoszenia jej na policję i kopię złożenia wniosku o wydanie duplikatu karty kierowcy.

Porady dotyczące przyspieszenia procesu uzyskania karty kierowcy Zdarzają się sytuacje, w których karta kierowcy dla Ukraińca jest potrzebna jak najszybciej. Wtedy najlepiej złożyć wniosek w formie online, ponieważ czas jego rozpatrywania jest znacznie krótszy. Może on wynieść zaledwie 7 dni roboczych! Dla porównania – wniosek wysyłany pocztą może być procesowany nawet przez 30 dni.  

Najczęściej zadawane pytania o kartę kierowcy dla Ukraińca

Karta kierowcy dla Ukraińca 2023 to temat budzący wiele wątpliwości. Spośród najczęściej zadawanych pytań wybraliśmy najważniejsze i poniżej prezentujemy je wraz z odpowiedziami.

Więcej informacji na temat karty kierowcy znajdziesz w artykule na naszym blogu. Zachęcamy do lektury. 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *