Jak obniżyć koszty transportu dzięki FireTMS?

Jak obniżyć koszty transportu dzięki FireTMS

Koszty transportu obejmują szereg wydatków poniesionych na flotę, na które składają się opłaty eksploatacyjne, licencje, certyfikaty, ubezpieczenie, leasing, ale przede wszystkim zużycie paliwa. Szacuje się, że stanowi ono największy udział w kosztach firmy. 

Przykładowo: pojazd przejeżdża około 120 tysięcy kilometrów rocznie, a średnie zużycie paliwa wynosi 25 litrów na każde przejechane 100 km.  Zakładając cenę 4,3 zł za litr, roczny koszt paliwa wyniesie 129000 zł. Jeśli firma zaoszczędzi choć 10% zużywanego paliwa, to w skali roku oszczędność na jednym pojeździe może wynieść ponad 12900 zł! Mniejsze koszty paliwa oraz wyznaczanie tras, które są opłacalne, może znacznie przyczynić się do poprawy wyników finansowych firmy. Warto więc na bieżąco kontrolować koszty transportu. Dzięki FireTMS można sprawdzać wydatki generowane przez pojazdy, ale także monitorować sytuację na trasie i eliminować puste przebiegi. 

Monitoring transportu – raporty floty w FireTMS

FireTMS automatycznie generuje raport Koszty floty oraz Rentowność floty, dzięki którym można na bieżąco monitorować wydatki związane z transportem. Pierwszy z nich przedstawia informacje dotyczące poszczególnych kosztów przypisanych do każdego pojazdu własnego. Pozwala także sprawdzić, który z nich generuje największe koszty i jest nieopłacalny w utrzymaniu. Z kolei drugi raport bazuje na danych ze zleceń transportowych w systemie i przedstawia szczegółowe informacje o rentowności własnego taboru. Pozwala porównywać wyniki dla poszczególnych obiektów (pojazdy, kierowcy, naczepy) oraz koszty szacowane z rzeczywistymi. Program umożliwia także generowanie raportów dotyczących obrotów dziennych, obrotów i prowizji wg oddziału firmy, spedytorów, przewoźników oraz klientów. Automatyczne raporty FireTMS pozwalają kontrolować koszty transportu, a szczególnie nakłady finansowe poniesione na flotę. Umożliwiają oszacowanie jej opłacalności, co bezpośrednio wpływa na optymalizację wydatków.

Jak eliminować puste przebiegi i obniżać koszty transportu? Integracja z telematyką GPS

FireTMS można zintegrować z 56 dostawcami telematyk GPS, które dzięki terminalom pokładowym umożliwiają sprawny przepływ informacji pomiędzy spedytorem a kierowcą. Dzięki połączeniu z sygnałem GPS,  system informuje, kiedy pojazd zbliża się do punktu końcowego trasy, a w momencie zakończenia zlecenia przez kierowcę – m.in poprzez aplikację mobilną FireTMS Driver – automatycznie nadaje mu status wraz z pełną informacją o czasie oraz miejscu załadunku i rozładunku. Dodatkowo kierowca może raportować etapy realizacji przewozu oraz aktualnie wykonywane czynności, jak np. tankowanie lub korek. Może także przesyłać do programu dokumenty związane ze zleceniem, co pozwala na bieżące śledzenie jego historii. Dzięki informacjom o aktualnym położeniu pojazdu oraz szacowaniu, czy ładunek zostanie odebrany i dostarczony o czasie, możliwa jest bieżąca kontrola transportu, a puste przebiegi mogą zostać zredukowane są do minimum.

Karta drogowa – automatyczne generowanie w FireTMS

Na podstawie sygnału GPS oraz wprowadzonych wcześniej zleceń, system pozwala na automatyczne generowanie karty drogowej. Zawiera ona kluczowe informacje dotyczące przejechanej trasy. Po sprawdzeniu i uzupełnieniu danych, można rozliczyć ją w programie. Dodatkowo niektórzy dostawcy telematyk udostępniają również informacje na temat stanu licznika. Generowanie kart drogowych umożliwia weryfikowanie informacji związanych z przebytą trasą, a finalnie kontrolę kosztów transportu. 

Kontrola trasy, a koszty transportu

Kolejną funkcją FireTMS, która umożliwia monitorowanie trasy, jest wykrywanie opuszczania korytarza przez kierowcę. W momencie tworzenia zlecenia przewozowego system wyznacza trasę przejazdu na mapie, natomiast spedytor może ją edytować i wyznaczyć swój korytarz. Dodatkowo może określić, jaka jest dopuszczalna ilość kilometrów oddalenia się od niego kierowcy. Dzięki połączeniu z sygnałem GPS za pomocą systemu telematycznego lub aplikacji FireTMS Driver, można zobaczyć aktualne położenie pojazdu i na bieżąco sprawdzać, czy jedzie poprawną trasą. Co ważne, program posiada opcję generowania alertów o opuszczeniu korytarza przez kierowcę, więc spedytor otrzymuje powiadomienia o każdym wykrytym incydencie w czasie rzeczywistym. Bieżąca kontrola kierowców i trasy umożliwia eliminowanie problemu, jakim są puste kilometry i duże wydatki na paliwo. Finalnie ma znaczny wpływ na mniejsze koszty transportu. 

Optymalne wyznaczanie tras dzięki mapom FireTMS

System posiada dokładne i precyzyjne mapy FireTMS, dzięki którym planowanie tras przewozu dla samochodów ciężarowych przebiega szybko i sprawnie. Pozwalają wyznaczyć trasę wraz ze szczegółową kalkulacją uwzględniającą:

  • opłaty drogowe
  • ceny paliwa
  • koszt kierowcy
  • parametry ładunku
  • długość zlecenia
  • koszt eksploatacji pojazdu 

Wystarczy podać punkty trasy, a program wskaże najbardziej opłacalne rozwiązanie. Z kolei dzięki integracji z GPS, program nadzoruje zgodność przejazdu kierowcy z wyznaczoną trasą. Z mapami FireTMS można wyznaczyć najkrótszą, najszybszą i najtańszą trasę i oszczędzać koszty transportu związane z opłatami drogowymi. 

Ważne: kalkulację trasy pomiędzy punktem załadunku i rozładunku można wykonać przed przyjęciem zlecenia przewozowego. Dzięki tej opcji można szybko sprawdzić, czy jest opłacalna, a także oszacować cenę dla klienta i wysłać mu ofertę.

Kontrola płatności kontrahentów za pomocą automatycznej windykacji

Kontrola terminowych płatności od klientów oraz utrzymanie płynności finansowej to wyzwanie, z jakim zmaga się każda firma transportowa. Nieterminowe płatności prowadzą do strat finansowych, ponieważ nie rekompensują kosztów prowadzenia działalności i nakładów poniesionych na flotę. System FireTMS posiada rozwiązanie tego problemu w postaci automatycznej windykacji, która umożliwia wyselekcjonowanie przeterminowanych faktur i wygenerowanie do nich wezwań do zapłaty. Treść wezwań jest zgodna z wymogami prawa, a dane wczytywane są automatycznie z faktur, zatem nie trzeba tracić czasu na ręczne wypełnianie. FireTMS umożliwia bieżące monitorowanie kosztów, wysyłanie powiadomień dla zaległych płatności, co wspomaga bezpieczeństwo finansowe firmy i zapobiega sporym stratom finansowym.

Koszty eksploatacji pojazdu – automatyczne powiadomienia o terminach

System pozwala rejestrować flotę i kontrolować związane z nią wydatki. Dzięki rejestracji taboru wewnętrznego i zaawansowanym filtrom, można szybko odnaleźć opis pojazdu oraz szczegółowe informacje związane z wysokością kosztów, które generuje. Bardzo przydatną funkcją są także wysyłane przez FireTMS na skrzynkę mailową użytkownika automatyczne przypomnienia, dotyczące formalności związanych z pojazdem, jak np. kończące się ubezpieczenie OC i AC, termin badania technicznego pojazdu lub termin ważności gaśnicy. Można zaznaczyć, aby system wysłał e-maila przypominającego do wskazanych osób, co znacznie ułatwia organizację pracy zespołu i podział obowiązków. Dodatkowo w sekcji Kalendarium jest opcja tworzenia indywidualnych przypomnień, wystarczy napisać ich treść i wybrać datę wysyłki. Dzięki FireTMS można kontrolować opłaty poniesione na każdy samochód, jaki posiada firmowa flota

Narzędzia systemu FireTMS umożliwiają monitorowanie oraz optymalizację nakładów finansowych poniesionych na przewóz ładunków. Jeśli chcesz zobaczyć, jak wykorzystać je praktyce i zmniejszyć koszty w swojej firmie transportowej, skontaktuj się z nami.  


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *