Domyślnie generowana faktura z VAT na konto PLN

faktura z VAT generowana przez system fireTMS

Z tego artykułu dowiesz się o nowych funkcjach i ulepszeniach:

Domyślnie generowana przez system faktura z VAT na konto w PLN

Jest to kolejna zmiana w FireTMS, która przyspieszy i ułatwi pracę osobom zajmującym się wystawianiem faktur. Do tej pory system generował szkic faktury sprzedaży zawsze z jednym (domyślnym) kontem bankowym. Jeżeli użytkownik chciał wystawić fakturę z kwotą podatku na konto złotówkowe, to musiał ją edytować. Następnie manualnie zaznaczał on rozbicie kwoty netto i VAT na osobne konta bankowe. Od teraz system będzie to robił automatycznie. Wystarczy w edycji kontrahenta (Księgowość >> Kontrahenci) zaznaczyć, aby taki rodzaj faktury był dla niego podpowiadany.

Automatyczne przypomnienia dla klienta przed upływem terminu płatności

Nieterminowa zapłata zobowiązań przez klientów może mieć wpływ na płynność finansową i funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Czasami może ona wynikać ze zwykłego przeoczenia terminu uregulowania należności. Chcąc pomóc użytkownikom w procesie windykowania, wprowadziliśmy ulepszenie w zakresie automatycznych przypomnień. Od tej pory można ustawić, aby system wysłał takie przypomnienie dotyczące płatności jeszcze przed upływem jej terminu zapłaty – przykładowo z 7-dniowym wyprzedzeniem. Wystarczy podczas definiowania szablonu przypomnień wprowadzić ujemną wartość liczby dni. Jeśli skonfigurujemy przypomnienie z liczbą dni równą zero, system wyśle przypomnienie dokładnie w dniu, w którym przypada terminem płatności.

Podwójna obsada kierowców

Ulepszenie to pozwala przypisać do zlecenia dwóch kierowców, którzy będą się zajmować jego realizacją. Już podczas określania domyślnego (stałego) zestawu transportowego możemy zdefiniować dla niego podwójną obsadę. Dzięki temu system zawsze podczas wyboru pojazdu będzie uwzględniał jego domyślne przypisania. Dodatkowo harmonogram pojazdów pomoże nam w planowaniu pracy poszczególnych kierowców. Oznaczenie zmiany kierowcy dostarczy nam informacji, kiedy taka zmiana nastąpiła, a także jak długo trwała.

Domyślna waluta użytkownika

Dzięki tej funkcji każdemu użytkownikowi możemy określić jego domyślną walutę. Oznacza to, że będzie ona zawsze podpowiadana dla niego podczas wprowadzania zlecenia od klienta czy też tworzenia zlecenia dla przewoźnika. Ulepszenie to usprawni pracę osobom opiekującym się określoną grupą kontrahentów. Jeżeli przykładowo współpracujemy z polskimi kontrahentami, to możemy ustawić, aby złotówki były podpowiadane jako waluta rozliczeniowa.


Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o domyślnie generowanej przez system fakturze z VAT na konto w PLN i pozostałych ulepszeniach, skontaktuj się z nami.

* Funkcje dostępne w ramach wybranych pakietów.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *