Statusy w aplikacji mobilnej i inne nowości w FireTMS

Statusy trasy w aplikacji mobilnej fireTMS Driver

Za nami kolejne nowości w FireTMS, które zostały wprowadzone wraz z ostatnimi aktualizacjami systemu. Wśród nich statusy w aplikacji mobilnej dla zleceń transportowych i spedycyjnych, możliwość definiowania własnych jednostek miary oraz pocztowa skrzynka odbiorcza.

Statusy w aplikacji mobilnej

O tym, gdzie pobrać i jak korzystać z aplikacji mobilnej, wspominaliśmy już w artykule: Aplikacja mobilna – postaw na wygodną komunikację. W ramach dalszego rozwoju naszej aplikacji mobilnej wprowadziliśmy dodatkowe przyciski: Rozpocznij czynność i Zakończ czynność. Znaleźć je można na widoku szczegółów załadunku lub rozładunku. Dzięki nim kierowca może zgłosić rozpoczęcie realizacji danego punktu, jak również przekazać informację o jego zakończeniu. Po wybraniu preferowanej opcji system wyświetli tę informację na koncie spedytora przypisanego do danego zlecenia. Funkcja, oprócz ułatwienia kontaktu kierowcy ze spedytorem/dyspozytorem, pozwala monitorować, na jakim etapie realizacji jest wybrane zlecenie transportowe bądź spedycyjne.

 

 

Jednostki miary

Funkcja powstała z myślą o indywidualnych potrzebach użytkowników. Dzięki niej zyskujemy możliwość tworzenia całkiem nowych jednostek, które możemy użyć podczas wprowadzania zlecenia transportowego lub spedycyjnego do systemu. Dodatkowo możemy je wykorzystać podczas wystawiania faktury dla klienta. Daje nam to większą elastyczność, dzięki której możemy dostosować program do działalności firmy bądź też sposobu rozliczania z poszczególnymi kontrahentami.

Pocztowa skrzynka odbiorcza

Dzięki tej funkcji możemy zintegrować pracowniczą skrzynkę pocztową i odbierać wiadomości mailowe bezpośrednio w FireTMS. Daje nam to możliwość pracy w jednej zakładce, bez konieczności ciągłego sprawdzania programu pocztowego.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o statusach w aplikacji mobilnej dla zleceń spedycyjnych i transportowych oraz pozostałych nowościach, skontaktuj się z nami.

* Wszystkie funkcje dostępne w ramach wybranych pakietów.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *