Rejestrowanie płatności i inne nowości w FireTMS #8

Rejestrowanie płatności w fireTMS

W ostatnich dniach wprowadziliśmy do FireTMS kolejne nowości, które mają usprawniać Twoją pracę. Wśród nowości w FireTMS, które pojawiły się wraz z ostatnią aktualizacją aplikacji znajduje się rejestrowanie płatności niedotyczącej zlecenia.

Rejestrowanie płatności niedotyczącej zlecenia

Od teraz możesz rejestrować płatności, które nie są powiązane z żadnym zleceniem. Dzięki temu zarejestrujesz płatność za naprawę samochodu, opłatę ubezpieczenia czy inne wydatki Twojej firmy. Aby skorzystać z tej funkcji, wystarczy przejść przez karty Księgowość>Płatności>Nowa płatność, a następnie zarejestrować dokument.

Płatność zostanie zarejestrowana poprawnie tylko jeśli do wybranego konta bankowego przypiszesz numer IBAN!

Usprawnienie eksportu dokumentów księgowych do Symfonii

By usprawnić pracę Twojego działu Księgowego, po integracji z Symfonią, umożliwiliśmy eksportowanie dokumentów zakupowych w innej walucie niż PLN.

Jeśli chcesz eksportować dokumenty do Symfonii musisz kliknąć karty Księgowość>Eksport dokumentów. Następnie wybierz pożądane przez Ciebie dane, program Symfonia i eksportuj dane.

Nowe integracje z kolejnymi telematykami GPS

Sukcesywnie łączymy się z kolejnymi telematykami GPS, czego wynikiem było wprowadzenie do FireTMS kolejnych integracji z:

  • Navifleet
  • FM Solutions
  • Monitoring GPS

Aby skorzystać z tej funkcjonalności wystarczy przejść przez karty Konfiguracja>Konfiguracja systemu>Konfiguracja transportu>Konifugracja telematyki

Zaloguj się tutaj do aplikacji by przetestować te funkcje.

Zarejestruj się tutaj, jeśli jeszcze nie masz konta w FireTMS.