Faktura pro forma i inne nowości w FireTMS #3

faktura pro forma w fireTMS

Noty księgowe, faktura pro forma, raport księgowy i kilka innych aktualizacji, to lista najnowszych zmian wprowadzonych w FireTMS. Poznaj nowości w FireTMS!

Faktura pro forma

Sposób wystawiania faktury pro forma nie odbiega wiele od procesu wystawiania normalnej faktury. Różnica między fakturą pro forma a zwykłą fakturą wystawioną w FireTMS, polega na tym, że tą pierwszą możesz wystawić bez względu na status ładunku czy zlecenia. (Jeżeli ładunek lub zlecenie zostało użyte w innej, wystawionej już fakturze, nie można go użyć do wystawienia faktury pro forma). Możesz wystawić fakturę pro forma za ładunek, zbiorczą za ładunki czy pustą, którą potem można uzupełnić.

Program tworzy osobny schemat numeracji, który można dla faktur pro forma ustawić w konfiguracji systemu.

Dla faktury pro forma również generowana jest płatność. By wygenerować ostateczną fakturę pro formy, muszą być spełnione dwa warunki.

  • ładunki i zlecenia na fakturze muszą zostać zakończone,
  • inna faktura nie może zawierać tych ładunków i/lub zleceń.

Noty księgowe

Zdajemy sobie sprawę jak ważna jest kontrola i monitoring wszystkich płatności, dlatego wprowadziliśmy możliwość zarejestrowania noty księgowej i rachunku do systemu FireTMS. Możesz rejestrować noty księgowe i rachunki, przypisując  je do poszczególnych zleceń oraz ładunków.

Przechodząc do karty Księgowość > Faktury zakupowe > Dokumenty zatwierdzone otrzymamy listę tych dokumentów. Proszę zauważyć, że dodano kolumnę typ dokumentu, dzięki czemu możemy np. łatwo odszukać wszystkie zarejestrowane noty księgowe czy rachunki.

Po zatwierdzeniu noty księgowej i rachunku, generowana jest płatność. Tak wygląda zarejestrowana nota księgowa.

Rozszerzenie listy krajów, domyślne stawki VAT

Znacząco rozszerzyliśmy listę krajów, którą możesz stosować przy dodawaniu kontrahenta czy oddziału. Dodając kontrahenta możesz wybrać spośród ponad 200 krajów, a wprowadzając nowy oddział możesz wybrać z ponad 40 krajów.

Co jednak ważne, to fakt, że FireTMS dla nowego oddziału ustawi domyślną stawkę VAT oraz stawkę VAT dla rozliczeń międzynarodowych, zgodne z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Na przykład dodając oddział czeski i wystawiając fakturę dla czeskiego kontrahenta stawka VAT wyniesie 21%. Jeśli ten sam oddział wystawi fakturę klientów z Polski, stawka VAT będzie oznaczona jako nie podlega.

Raport księgowy

Raport księgowy jest bardzo przydatnym zestawieniem z podziałem na kontrahentów, obrazującym wynik finansowy firmy. Bazuje on na danych pochodzących z faktur (jednak nie uwzględnia dokumentów takich jak nota księgowa czy rachunek). Przedstawia on:

  • liczbę wystawionych dokumentów
  • saldo brutto
  • saldo VAT
  • VAT ma
  • VAT winien
  • Brutto ma
  • Brutto winien

Co więcej, FireTMS obrazuje również dla tych samych elementów, szacowane wartości bazując na niezatwierdzonych dokumentach. Dzięki temu wiesz, czego Twoja firma może spodziewać się w przyszłości. Wyniki możesz filtrować według określonej daty czy kontrahenta. By przejść do raportu księgowego należy kliknąć karty Raporty > Raport księgowy.